Mato
ArchitectenArchitecture

 1. Dock
 2. Material Matters
 3. Tea House
 4. Philips Loft
 5. Holiday House 
 6. Color study
 7. Farm 
 8. Piano House
 9. Cartboard space
 10. Tourist 


Objects

 1. Vangrailbank
 2. Construction Esthetics
 3. Blow


Office

Publications / Media


︎

MarkAbout

Floor Frings, founder and owner of Mato graduated cum laude from TU Eindhoven (MA Architecture) and received an Archiprix nomination for her graduation project Resensing Space. After her studies, she worked for several years at Open Architecture Office (OAO), became a member of Collaboration O, was a guest lecturer at both Design Academy Eindhoven and Hochschule Bochum, and is currently teaching at Eindhoven University of Technology (TUe).

In her work, Frings puts emphasis on the physical and the material aspects of a space. She perceives the architect as a maker – not just as a thinker – and is fascinated by the ways in which architecture is defined by its embodied experience. Materiality occupies an important role within her design process, for she believes materials determine the atmosphere, and is therefore often investigated on a scale of 1:1. Since the relationship to the body is so important within Frings’ design process, her oeuvre can be regarded a collection of physical events instead of mere designed spaces.


Over

Floor Frings, oprichtster en eigenaresse van Mato, studeerde cum laude af aan de TU Eindhoven (MA Architectuur) en ontving een Archiprix nominatie voor haar afstudeerproject Resensing Space. Na haar studie werkte ze een aantal jaren bij Open Architecture Office (OAO), sloot ze zich aan bij Collaboration O, was ze gastdocent op zowel Design Academy Eindhoven als Hochschule Bochum en geeft op dit moment les op de Technische Universiteit Eindhoven (TUe).

In haar werk legt Frings de nadruk op het fysieke en materiële aspect van een ruimte. Ze ziet de architect niet alleen als (be)denker maar juist ook als maker en is gefascineerd door de manier waarop architectuur wordt gedefinieerd door de belichaamde ervaring. Volgens Frings wordt de atmosfeer van een ruimte voor een groot deel bepaald door diens materialen. Materialiteit speelt om die reden een belangrijke rol binnen haar ontwerpproces en wordt vaak op schaal 1:1 onderzocht. Omdat de relatie tot het lichaam zo belangrijk is in Frings’ ontwerpproces kan haar oeuvre worden aanschouwd als een collectie fysieke gebeurtenissen in plaats van louter ontworpen ruimtes.

photography: Emposse
for Blank Space Magazine